Zoeken

Vereniging

Laatste nieuws


12/10/2018

Algemene Ledenvergadering en bestuurssamenstelling

Na afronding van de structuurdiscussie en het vaststellen van statuten en huishoudelijk reglement met bijlagen op de aanstaande ALV van 15 november 2018, stelt het bestuur van de NMV zijn zetels beschikbaar.

Het bestuur , minus Ingrid van der Neut die definitief is terug getreden, is beschikbaar voor herbenoeming en wordt als zodanig voorgedragen. Gezocht wordt naar een bestuurslid dat zich specifiek zal gaan bezighouden met de portefeuille PR/Communicatie.

Tegenkandidaten kunnen zich op grond van de statuten tenminste twee weken voor de ALV aanmelden bij het bestuur (nmv-secretariaat@montessori.nl) op voordracht van tenminste 10 individuele leden dan wel een aantal instellingenleden dat in totaal ten minste 25 stemmen mag uitbrengen als bedoeld in lid 3 van artikel 13. Van tegenkandidaten dienst het bestuur voorafgaand aan de vergadering een bereidverklaring te ontvangen.  

De agenda en stukken voor de ALV, die gehouden zal worden in vergadercentrum Domstad te Utrecht, aanvang 19.30 uur, zullen zo spoedig hier mogelijk worden gepubliceerd. 


Nieuws
28/09/2018 Training Intern Schoolbegeleider
Lees meer
12/09/2018 Montessoricursus Leidinggevenden 0-12 jaar: data 2019
Lees meer
Agenda
27/09/2018 Vijfde editie van de Intermontessoriale!
Lees meer
22/01/2019 Training intern school begeleider (isb)
Lees meer
01/02/2019 Montessoricursus voor leidinggevenden
Lees meer
Montessori Magazine