Zoeken

Vereniging

 


Laatste nieuws


16/11/2018

Oproep: commissieleden gezocht

De Algemene Ledenvergadering van de NMV heeft op 15 november 2018 unaniem ingestemd met de statuten en het huishoudelijk reglement (inclusief bestuursprofiel, klachtenregeling, klokkenluidersregeling en integriteitscode). De structuurdiscussie is hiermee afgerond.

De aandacht kan nu worden gegeven aan het leggen van de verbinding binnen de vereniging. Om zo gezamenlijk inhoud te geven aan montessoriopvoeding en-onderwijs.  

Er gebeurt op dit vlak al heel veel in de regio’s van het basisonderwijs en de kenniskringen van het voortgezet onderwijs. Dat gaat gewoon door.

De vraag is nu hoe dit landelijk kan worden vormgegeven. Suggesties hiertoe zijn welkom.

Ook welkom zijn kandidaten voor twee door de ALV ingestelde commissies en voor de Monterssorinet-werkgroep:

  • kascommissie: 3 personen, waarvan 1 als reservelid fungeert

  • klachtencommissie: ten minste 2 leden en een voorzitter

  • Montessorinet-werkgroep die op korte termijn met aanbevelingen komt ten aanzien van inhoud en toekomst van Montessorinet.

Kandidaten kunnen zich zich melden via nmv-secretariaat@montessori.nl

De ALV heeft ook ingestemd met de begroting en het zittende bestuur opnieuw benoemd. Kandidaten voor de portefeuille pr/communicatie kunnen zich ook melden via nmv-secretariaat@montessori.nl

 

Nieuws
15/11/2018 Maria Montessori in gesprek met ouders
Lees meer
12/10/2018 Algemene Ledenvergadering en bestuurssamenstelling
Lees meer
Agenda
27/09/2018 Vijfde editie van de Intermontessoriale!
Lees meer
22/01/2019 Training intern school begeleider (isb)
Lees meer
01/02/2019 Montessoricursus voor leidinggevenden
Lees meer
Montessori Magazine