Over NMV

Het bevorderen en (doen) ontwikkelen van opvoeding en onderwijs volgens de beginselen en werkwijzen van Maria Montessori en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het montessorionderwijs naar de maatstaven van de 21ste eeuw. Dát is de missie van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV).

Onze missie en visie

Missie

De Nederlandse Montessori Vereniging bewaakt, ondersteunt, ontwikkelt en verbindt het montessorigedachtegoed in Nederland.

Visie

We gunnen ieder kind montessorionderwijs en opvoeding om zo te kunnen groeien naar zelfstandige, bewuste, leergierige en samenwerkende burgers. De NMV maakt zich sterk voor montessorionderwijs als volwaardige onderwijsvorm in Nederland We werken aan kwalitatief goed montessorionderwijs en opvoeding voor kinderen, ouders en opvoeders, leraren en begeleiders.

Het huis

Bekijk hier de strategische koers.

Vier hoofdtaken

Het werk van de NVM laat zich onderscheiden in vier hoofdtaken. Hierin staan onze kernwoorden centraal: bewaken, ondersteunen, ontwikkelen en verbinden.

Door ons eigen netwerk van ervaringsdeskundigen dragen we zorg voor de kwaliteitsbewaking van het eigen onderwijs door het instellen van auditteams voor elk netwerk binnen de vereniging (0-12 jaar, 12-18 jaar en 18 jaar en ouder). Ook dragen we in het kader van de kwaliteit van het onderwijs, verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke deskundigheid van medewerkers op montessorischolen; wij onderhouden bindende contacten met de opleidingsinstituten.

De vereniging maakt het mogelijk dat de belangen van montessorionderwijs en opvoeding breed kunnen worden vertegenwoordigd. Dit doen we bijvoorbeeld in het bestaande overleg met de inspectie voor het onderwijs en in het samenwerkingsverband van vernieuwingsscholen.

Onder de vlag van de NMV wordt er steeds opnieuw nagedacht over de ontwikkeling van onderwijs en op welke manier we daar op onze eigen wijze invulling aan kunnen geven. Ons lectoraat vernieuwingsonderwijs geeft hier, onder andere, invulling aan.

Een groot deel van ons werk richt zich op vereniging. Dat houdt onder andere in: algemene raadpleging waaronder de verzorging van de inhoud van de publicaties en website, zoals ook het verenigingsblad Montessori Magazine, het beschikken over een lectoraat en referentiepunt voor iedereen die iets wil weten of vragen over montessoriopvoeding en -onderwijs in Nederland.

Montessorikwaliteit

We zijn trots op de vele en diverse montessori-instellingen in Nederland! De NMV bewaakt hiervan de kwaliteit; de instellingen tonen zélf aan waarom zij een montessori-instelling zijn en hoe zij zich ontwikkelen.

Heb je een vraag of tip voor ons? Vul ons contactformulier in.