De Neder­landse Montessori Vereniging

We gunnen ieder kind montessorionderwijs en -opvoeding om zo te kunnen groeien naar zelfstandige, bewuste, leergierige en samenwerkende burgers. De NMV maakt zich sterk voor montessorionderwijs en opvoeding als volwaardige onderwijsvorm in Nederland.

Laatste nieuws

Montessorikwaliteit

We zijn trots op de vele en diverse montessori-instellingen in Nederland! De NMV bewaakt hiervan de kwaliteit; de instellingen tonen zélf aan waarom zij een montessori-instelling zijn en hoe zij zich ontwikkelen.