Over NMV

Het bevorderen en (doen) ontwikkelen van opvoeding en onderwijs volgens de beginselen en werkwijzen van Maria Montessori en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het montessorionderwijs naar de maatstaven van de 21ste eeuw. Dát is de missie van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV). Het werk van de NVM laat zich onderscheiden in vier hoofdtaken. Hierin staan onze kernwoorden centraal: bewaken, ondersteunen, ontwikkelen en verbinden.

Onze missie en visie

Missie

De Nederlandse Montessori Vereniging bewaakt, ondersteunt, ontwikkelt en verbindt het montessorigedachtegoed in Nederland.

Visie

We gunnen ieder kind montessorionderwijs en opvoeding om zo te kunnen groeien naar zelfstandige, bewuste, leergierige en samenwerkende burgers. De NMV maakt zich sterk voor montessorionderwijs als volwaardige onderwijsvorm in Nederland We werken aan kwalitatief goed montessorionderwijs en opvoeding voor kinderen, ouders en opvoeders, leraren en begeleiders.

De NVM heeft verschillende netwerken. De leden van een netwerk werken samen aan de kwaliteit en inrichting van montessori-onderwijs en -opvang.

Dit netwerk behartigt de belangen van onderwijsinhoudelijke zaken voor montessori-onderwijs en -opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Onder dit netwerk vallen kinderopvang, basisonderwijs en integrale kindcentra.

Dit netwerk behartigt de belangen van onderwijsinhoudelijke zaken voor montessori-onderwijs voor kinderen van 12 tot 18 jaar; het voortgezet montessori-onderwijs.

In dit netwerk staan de ontwikkeling van opleidingen, cursussen en montessorimateriaal centraal. Daarnaast worden de belangen van opleiders, onderwijsinhoudelijke trainers en opleidingen behartigd.

In dit Netwerk zitten ouders van kinderen die op montessorischolen zitten. Het netwerk wil de NMV steunen in communicatie, de montessoridag en andere ouders helpen in hun keuze voor een montessorischool. Ze zijn te bereiken via ouders@montessori.nl.

Montessorikwaliteit

We zijn trots op de vele en diverse montessori-instellingen in Nederland! De NMV bewaakt hiervan de kwaliteit; de instellingen tonen zélf aan waarom zij een montessori-instelling zijn en hoe zij zich ontwikkelen.

Heb je een vraag of tip voor ons? Vul ons contactformulier in.