Montessori­kwaliteit

We zijn trots op het grote aantal montessori-instellingen in Nederland! De NMV bewaakt hiervan de kwaliteit; de instellingen tonen zélf aan waarom zij een montessori-instelling zijn en hoe zij zich ontwikkelen. Dit gebeurt door middel van Ontwikkel- en Erkenningstrajecten. Hiervoor wordt een school elke drie jaar bezocht door een commissie.

Montessori Erkend

Om de kwaliteit hoog te houden en te bevorderen, ziet de NMV toe dat instellingen werken volgens de gestelde NMV-criteria. Een auditcommissie beoordeelt een instelling hierop. Krijgt de instelling een positieve waardering van de auditcommissie? De NMV verstrekt dan het erkenningslogo zoals onderaan deze website te zien is.

Inspectie en verantwoording

Elke instelling – dus ook montessori-instellingen – in Nederland staat onder toezicht van de Onderwijsinspectie. De beoordelingsrapporten zijn te lezen op de site van de Onderwijsinspectie. De NMV gaat ervan uit dat een instelling die volgens de inspectie haar zaken op orde heeft, ook voldoet aan het kwaliteitskader van de NMV en omgekeerd.

De kaders zijn verschillend. De Onderwijsinspectie kijkt nadrukkelijk naar de onderwijsopbrengsten en de -kwaliteit, de NMV kijkt nadrukkelijk naar de manier waarop een instelling haar montessorionderwijs vorm geeft. De NMV heeft jaarlijks een gesprek met de Onderwijsinspectie over de staat van het onderwijs, en meerdere keren per jaar over het toezichtkader van de inspectie.  

Montessorierkenning

Montessori-intstellingen worden met een audit beoordeeld. Dit middel stelt de kwaliteit en ontwikkelpunten vast, en ‘luistert’ hoe de instelling het doet in de praktijk. Auditors van de NMV spiegelen de organisatie. Hun eindverslag is een beschrijvend en constaterend document, met daarin advies over ontwikkelpunten van de instelling. De NMV wil graag dat de basiskwaliteit bij de montessori-instellingen zo hoog is dat er recht wordt gedaan aan de uitgangspunten van Maria Montessori. De erkenning vindt daarom plaats op basis van herkenning. Voor het primair onderwijs zijn door de NMV kwaliteitskaders opgesteld. Lees verder op onze site: www.montessorikwaliteit.com

We willen graag dat de basiskwaliteit op scholen voor voortgezet onderwijs zo hoog is dat er recht gedaan wordt aan de ideeën van Maria Montessori en vinden het belangrijk dat er veel montessori-instellingen voor het voorgezet onderwijs zijn. Daarnaast willen we dat elke school zich blijft verbeteren. Een school maakt daarom een Erkenningsdocument, wat de basis vormt voor het Erkenningstraject. Hierin staat op welke wijze de school vormgeeft aan het montessorionderwijs en op welke manier dit herkenbaar is in de school. Ook zijn er Ontwikkeltrajecten, gericht op de ontwikkeling van de scholen.