Wetenschap en onderzoek

Om de kwaliteit van het montessorionderwijs verbeteren en de kennis van leerkrachten verder te ontwikkelen, ondersteunt de Nederlandse Montessori Vereniging onderzoek. Hiervoor werken we nauw samen met het Lectoraat Vernieuwend Onderwijs van Hogeschool Saxion en met het Lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Thomas More Hogeschool. 

Onderzoek traditioneel vernieuwingsonderwijs

We ondersteunen onderzoek naar de historie, theorie, praktijk en effecten van traditioneel vernieuwingsonderwijs. De uitkomsten van onze onderzoeken worden gebruikt om de kwaliteit te verbeteren en de professionalisering van leerkrachten te vergroten. Er worden dan ook publicaties over ons praktijkgericht onderwijsonderzoek in nationale en internationale (vak)tijdschriften geplaatst. Ook brengen de lectoraten boeken uit. Verder presenteren de lectoraten bevindingen en inzichten op studiedagen en congressen. Het is van enorm belang om praktijkgerichte publicaties te schrijven waar montessori-instellingen concreet mee aan de slag kunnen. Voorbeeld hiervan zijn de publicaties Perspectieven op Montessori en Montessori en burgerschapsonderwijs. Uitkomsten van NMV-onderzoek zijn voor alle leden in te zien.

Lopend onderzoek

Op dit moment voeren de lectoraten onderzoek uit naar onder meer burgerschapsvorming in het montessorionderwijs, hoe scholen invulling geven aan het montessoriconcept en wat de effecten zijn van verschillende manieren waarop het concept wordt ingevuld op het leren van leerlingen. 

Lectoraten

Vanuit de lectoraten zijn onderzoekers Jaap de Brouwer, Lida Klaver, Marielle van der Heijden, Judith Langkamp en Symen van der Zee (Saxion) en Patrick Sins (Thomas More Hogeschool) betrokken bij ons onderzoek naar montessorionderwijs. Naast het begeleiden en coördineren van nationale en internationale onderzoeksgroepen op het gebied van montessorionderwijs en deelname aan de redactie van Montessori Magazine, verzorgen onze lectoraten maandelijks een bijdrage in de nieuwsbrief van de NMV.

Laatste nieuws

Montessorikwaliteit

We zijn trots op de vele en diverse montessori-instellingen in Nederland! De NMV bewaakt hiervan de kwaliteit; de instellingen tonen zélf aan waarom zij een montessori-instelling zijn en hoe zij zich ontwikkelen.