Themadag “Het kind in de nieuwe wereld”, 30 oktober 2023

Activiteiten

Onder deze titel vindt op maandag 30 oktober 2023 de Montessori Themadag plaats.

Na de succesvolle themadag in 2021 kijken we op deze themadag wederom naar wat we kunnen doen om meer ruimte te maken voor ontwikkeling. Ruimte, niet alleen voor het kind, maar ook voor de leraar,  de onderwijsassistent en de directeur. Met elkaar geven ze vorm aan die ruimte. Met een knipoog naar een van de boeken van Maria Montessori staat deze keer het kind in de nieuwe wereld centraal. 

Een greep uit het aanbod:

Keynotes van Pedro de Bruyckere (mythes over hoe kinderen in onze tijd leren en leerstrategieën) en Jelle Ris (“Wereldgericht onderwijzen – Biesta in praktijk”)   .

En verder bijdragen (in break out sessies en themasessies) van onder meer:

 • Symen van der Zee over anders organiseren
 • Piet van der Ploeg over burgerschap en de mangel van overheidsdruk
 • Jaap de Brouwer over de Montessori Tool
 • Bo Mynett over natuur en duurzaamheid
 • Lida Klaver over burgerschap
 • Anne Schiereck speelt het burgerschapsspel Terra Nova 
 • Paul Veelen over artificial intelligence en ChatGPT
 • Anouscka van der Kuyp over vredesonderwijs
 • Anneliese Tacke-Jansen over het jonge kind
 • Jur Lofström over de koppeling van de visie van Maria Montessori met ict
 • Loes van der Vegt en Mathieu Spekkers over materiaalontwikkeling in po en vo
 • Jip Bartels over Montessori Sports
 • Monika Niehot en Tinie van Alphen over hoe Cfolio helpend kan zijn bij het vraagstuk burgerschap

Alle bijdragen zijn inhoudelijk afgestemd op het thema en zijn bedoeld voor de professionals in de NMV-netwerken 0-18.

De kosten voor deze dag (in Domstad, Utrecht) zijn begroot op € 70 per persoon.

Reeds is gebleken dat de belangstelling voor deze dag groot is. Om zoveel mogelijk verschillende scholen deel te kunnen laten nemen, zijn alle aanmeldingen daarom voorlopige aanmeldingen. Na het sluiten van de definitieve inschrijvingen zal de balans worden opgemaakt zodat evenredigheid kan worden gewaarborgd. We vragen hier begrip voor.

Een voorinschrijving (naam, functie, school) kan worden gestuurd naar peter@montessori.nl