Pantarijn-leerling doet aftrap van MMUN-conferentie in New York

Activiteiten

Riemer Brandsma opent op woensdagavond 21 februari (1 uur 22 febr. onze tijd) in New York het congres van MMUN (Montessori Model United Nations). Hieraan nemen honderden jongeren uit de hele wereld deel. Doel van de conferentie is dat jongeren via dit onderwijsprogramma betrokken worden bij het verwezenlijken van de Strategische Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)van de VN. Zij gaan met elkaar in gesprek, wisselen ervaringen met elkaar uit hoe zij in hun eigen omgeving en op hun school deze doelen in praktijk kunnen realiseren. Doel is om over allerlei uiteenlopende onderwerpen op het gebied van mensenrechten en SDG’s overeenstemming te bereiken via resoluties, die oproepen tot concrete actie. De nadruk ligt dus op het bereiken van consensus. Met name klimaatissues staan hoog op de agenda. Dit sluit goed aan bij de belangstelling van Riemer, die in 2021 ook klimaatburgemeester van Wageningen was. Hij organiseerde samen met vele andere leerlingen en docenten ook dat het schoolplein van Pantarijn ‘vergroend’ werd en dat er meer aandacht voor dit soort thema’s in het onderwijs kwam.

Voor Riemer is het een bijzondere ervaring om met een inspirerende openingsspeech deze conferentie te openen. Hij werd hiervoor gevraagd omdat hij al sinds 2018 deelnam aan het MMUN-programma door deel te nemen aan diverse (tijdens Corona veelal on-line) jongerenconferenties. Onlangs had hij samen met vier andere Pantarijn-leerlingen een “Adolescent Climate Summit”  georganiseerd in Gdansk (Polen) tijdens het Montessori Europe Conferentie. Hier nam een grote groep leerlingen aan deel vanuit vele Europese landen. De presentaties van de leerlingen tijdens de slotbijeenkomst maakten daar een enorme indruk op de aanwezige docenten. Terug in Nederland gaf Riemer samen met San van Donselaar, de voorzitter van de Nederlandse Montessori Vereniging, een presentatie over hoe scholen voor Voortgezet Onderwijs aan dit soort mondiale thema’s aandacht kunnen besteden door ze ook op te nemen in het onderwijsprogramma. Samen met andere Pantarijn-leerlingen en docenten, die betrokken zijn bij deze programma’s, zal er in mei ook een conferentie worden georganiseerd in samenwerking met de WUR in het kader van het Food Valley Onderwijs-netwerk.  Daarvoor hebben de Pantarijn-leerlingen een “United Schools-programma” opgezet, dat ondersteund wordt door het Global CItizen Network van de Nuffic, waar Pantarijn ook deel van uitmaakt. Daar kunnen ook andere dan Montessorischolen aan deelnemen.

Hoe weet Riemer dit allemaal te combineren met zijn overige schoolwerk? “Het is een kwestie van goed organiseren en ook wel hard werken. Maar het is ook zeer leerzaam om aan dit soort activiteiten mee te doen. Wij krijgen ook de nodige steun van de schoolleiding en Pantarijn-docenten, die juist deze vorm van ‘levensecht leren’ belangrijk vinden.” Wie de moeite wil nemen om in de nacht van woensdag 21 op 22 februari live de openingsspeech van Riemer via internet te volgen kan dat (“live:, maar ook achteraf) doen via de MMUN-accounts op InstagramFacebook of TikTok.