Leernetwerk Montessori en Burgerschap

Onderzoek

In september gaat het leernetwerk Montessori en Burgerschap van start. In dit leernetwerk staat het uitwisselen en zichtbaar maken van verschillende uitwerkingsvormen van burgerschapsonderwijs in montessorischolen centraal. Het streven van het leernetwerk is om scholen te voorzien van goede voorbeelden, in lijn met de wettelijke kaders en de ontwerpprincipes zoals beschreven in de publicatie Montessori en burgerschapsonderwijs

Het leernetwerk zal gezamenlijk in kaart brengen, delen, bediscussiëren en met en van elkaar leren over burgerschapsonderwijs in montessorischolen. Aan de hand van case-studies brengen we de montessori praktijk in beeld. 

We streven naar twee subnetwerken, één voor PO (max. 16 deelnemers) en één voor VO (max. 16 deelnemers). 

We starten en eindigen met een bijeenkomst bij Saxion Deventer met alle deelnemers. Voor de subnetwerken zullen tussen de start- en eindbijeenkomst vijf bijeenkomsten plaatsvinden. Deze vijf bijeenkomsten zullen plaatsvinden bij Saxion Deventer, maar in overleg met de deelnemers kan dit ook op de scholen of online. 

In deze bijeenkomsten staan de volgende onderwerpen centraal: 

1.      de relatie tussen visie op burgerschapsonderwijs en onderwijsaanbod, 

2.      het inventariseren en uitwisselen van voorbeeldige burgerschapspraktijken in montessorischolen, en 

3.      beleid omtrent leerlijnen en evaluatie. 

Tussen de bijeenkomsten door zullen de deelnemers aan de slag gaan met het zichtbaar maken en ontwikkelen van voorbeeldige praktijken. 

Het leernetwerk wordt begeleid door Jaap de Brouwer (j.debrouwer@saxion.nl) en Lida Klaver (l.t.klaver@saxion.nl). Zij zijn beide onderzoekers bij het Lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Saxion Hogeschool. Jaap de Brouwer is ervaren als montessorileraar, -opleider, en -onderzoeker en Lida specialiseert zich in burgerschapsonderwijs. 

Wil je deelnemen aan het leernetwerk? Vraag ook een van je collega’s! De voorkeur gaat uit naar een leernetwerk waarin van iedere deelnemende school twee onderwijsprofessionals meedoen.  

Praktische zaken 

Data:  

PO  VO 
vrijdag 20 september 2024  vrijdag 20 september 2024 
vrijdag 18 oktober 2024  dinsdag 15 oktober 2024 
vrijdag 22 november 2024  dinsdag 19 november 2024 
vrijdag 7 februari 2025  dinsdag 4 februari 2025 
vrijdag 14 maart 2025  dinsdag 11 maart 2025 
vrijdag 11 april 2025  dinsdag 8 april 2025 
vrijdag 13 juni 2025  vrijdag 13 juni 2025 

Tijd: 15:00 – 17:00 uur 

Locatie: De eerste en laatste bijeenkomst zijn bij Saxion Deventer. De locatie (online/offline/Saxion/een school) van de overige bijeenkomsten is in overleg. 

Tijdsinvestering: 7 bijeenkomsten van 2 uur + 20 à 35 uur voorbereidingen/feedback geven op producten 

Doelgroep: Onderwijsprofessionals van PO en VO montessorischolen 

Aanmelden: Voor het leernetwerk PO, klik hier. Voor het leernetwerk VO, klik hier.   

Dit leernetwerk wordt in samenwerking met het Expertisepunt Burgerschap en de Nederlandse Montessori Vereniging aangeboden door het Lectoraat Vernieuwend Onderwijs van Saxion hogeschool.