Themadag: “Laat de verbeelding spreken”

Activiteiten / Actueel

De afgelopen jaren heeft de NMV-themadagen georganiseerd in het kader van een drieluik over Ruimte voor Ontwikkeling.

Als titel voor de derde themadag op 18 november 2024 is gekozen voor Laat de verbeelding spreken. Centraal staat de waarde die het aanspreken van de verbeeldingskracht biedt als instrument om een onderzoekende houding te stimuleren. 

Verhalen, poëzie, muziek, beweging, theater, musea, (kinder-)literatuur, kunst en de natuur bieden allemaal mogelijkheden om kinderen te inspireren. Betekenisvolle thema’s maken kinderen nieuwsgierig. Zij zien eerst het grotere plaatje en de context en kiezen dan waar ze zich verder in willen verdiepen en onderzoek naar willen doen, vaak op een interdisciplinaire manier. Leren en ontwikkelen mag niet begrensd worden. 

We willen met dit drieluik het kind, te midden van zijn omgeving, zijn wereld en met behulp van zijn verbeeldingskracht, de ruimte geven zich op zijn eigen wijze te ontwikkelen. 

De eerste themadag (2021) had als titel: De intellectuele wandeling, waarmee de (voorbereide) omgeving letterlijk werd ‘ontschot’.

De tweede themadag (2023) ging over Het Kind in de Nieuwe Wereld, waarin nieuwe technologieën en denkbeelden werden aangeboord en het thema burgerschap aan bod kwam.

De derde themadag vindt plaats op: 

  • Maandag 18 november 2024
  • Montessori Campus 0-18, Almere
  • 10.00 – 16.30 uur

Inleiders zijn:

  • Erik van Haren over faal-veiligheid
  • Arjan Postma over inspiratie vanuit de natuur
  • Carla Foster en Madlena Ulrich met een performance over taalsymbolen.

In de middag zijn er de nodige themasessies waarin de verbeelding centraal staat.

De kosten voor deze dag bedragen € 75 per persoon.

Inschrijven kan via peter@montessori.nl

Er is ruimte voor maximaal 300 deelnemers, wees er daarom op tijd bij.

Namens het NMV-bestuur en de werkgroep,