Auditeren in Netwerk 0-12

Actueel / Overig nieuws

Vanaf 1 augustus 2024 gaat het NMV-Netwerk 0-12 werken met vaste eerste auditoren: Patricia Meyer en Gregory Grampon. 

We zijn erg blij met hen aan het auditroer nog meer kwaliteit te kunnen gaan leveren. Patricia en Gregory stellen zich hier voor.

De huidige auditsystematiek voor 4-12 is uitgebreid naar 0-4. Dit betekent dat komend jaar een begin gaat worden gemaakt met het auditeren van kinderdagverblijven/peuterspeelzalen/bso die werken volgens de montessori-uitgangspunten en die lid zijn van de NMV. 

Binnenkort krijgen de basisscholen een mail waarmee wordt geïnventariseerd welke montessoribasisschool een MKC is of op andere wijze montessori kinderdagverblijven/peuterspeelzalen/bso in huis heeft.

Los hiervan blijven we altijd op zoek naar enthousiaste auditoren. Directeuren én leerkrachten zijn van harte welkom aan te sluiten. 

Leren van en met elkaar door middel van een audit; het komt de kwaliteit van ons montessorionderwijs ten goede. Meer informatie? Neem gerust contact op met het NMV-secretariaat (nmv-secretariaat@montessori.nl) of met Patricia of Gregory.

25 juni 2024