Teamteaching in montessorionderwijs?

Actueel

Ter bestrijding van het lerarentekort is het anders organiseren van het onderwijs een optie. Een middel dat kan worden gebruikt is Teamteaching. Het  lectoraat Vernieuwend Onderwijs gaat onderzoeken of teamteaching ook iets voor het montessorionderwijs kan zijn. Scholen die er ervaring mee hebben, wordt gevraagd zich te melden bij Symen van der Zee (s.vanderzee@saxion.nl) en/of Lida Klaver (l.t.klaver@saxion.nl). In dit artikel leggen beiden uit wat teamteaching is en wat de voor- en nadelen zijn. Conclusie: meer onderzoek, zeker voor montessori, is nodig. Lees verder: www.montessori.nl/teamteaching-in-montessorionderwijs/