Nieuws vanuit het lectoraat

Onderzoek

Rekenen montessorileerlingen beter dan leerlingen op andere typen basisscholen?

Voor de Kennisrotonde van NRO zochten José Mulder (kennismakelaar NRO) en Jaap de Brouwer (lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Saxion Hogeschool en Thomas More Hogeschool) uit wat hierover te vinden is in wetenschappelijk onderzoek. Het resultaat is een overzicht van internationale studies over het rekenonderwijs op montessorischolen. 

Daarin lijkt internationaal onderzoek aan te tonen dat kinderen op montessorischolen beter rekenen dan kinderen op andere typen basisscholen. Maar waarom deze kinderen beter rekenen is echter nog niet zo duidelijk. Veel factoren kunnen een rol spelen bij deze verbeterde rekenprestaties, zoals de manier waarop scholen invulling geven aan het montessorionderwijs, de wijze waarop de montessorileraren lesgeven, de inzet van het montessorimateriaal of de achtergrondgegevens van de kinderen. 

Je leest het al, de nodige voorzichtigheid is geboden dus. Want of de uitkomsten uit internationaal onderzoek ook opgaan voor Nederlandse montessorischolen, zou nog verder onderzocht moeten worden.

Lees hier het gehele antwoord: https://www.kennisrotonde.nl/vraag-en-antwoord/rekenen-montessorileerlingen-beter

Onderzoek naar de implementatie van het montessorionderwijs in Nederland

Montessorischolen verschillen van elkaar en om beter te begrijpen waar die verschillen vandaan komen is het nodig om de geschiedenis van het montessorionderwijs in Nederland in beeld te hebben.

Vanaf de introductie van het montessorionderwijs in Nederland in 1916 is er namelijk al discussie over de implementatie en uitvoering ervan. Hoewel in de decennia daarna veelvuldig over montessori implementatie wordt gesproken, geschreven en gediscussieerd, is het nooit empirisch bestudeerd.

In het artikel dat Jaap de Brouwer, Vivian Morssink-Santing en Symen van der Zee (van onze lectoraten Vernieuwingsonderwijs van Saxion Hogeschool en Thomas More Hogeschool) schreven probeerden ze de implementatie van de montessoriprincipes in de onderbouwgroepen te meten met behulp van de ‘teacher questionnaire of montessori practice’. De onderzoekers vroegen zich af of deze vragenlijst ook in de Nederlandse context de implementatie van montessoriprincipes betrouwbaar en valide kan meten. Zodoende proberen de onderzoekers zicht te krijgen op de uitvoering van het montessorionderwijs. 

De resultaten uit deze studie, hoewel ze voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden, laten in ieder geval verschillen tussen montessorischolen zien en voegen daarmee belangrijke empirische gegevens toe om de dialoog over goed montessorionderwijs te voeren.

Lees hier het hele onderzoek: https://journals.ku.edu/jmr/article/view/21543